Finnet Finnet

Henkilöstön työehdot keskustelun herättäjänä

Puhelinneitien kuukausilomat ja palkkauskysymykset herättivät erityistä keskustelua, sillä Viipurin Telefoonin toimitusjohtaja, Elis Sivén, oli saanut tietoonsa, että ainakin muutamin paikoin puhelinneitejä pidettiin liikeapulaisiin verrattavina.

Sivén esittikin mielipiteenään, että valtioneuvostolta olisi anottava oikeutta saada lukea puhelinneidit johonkin erikoiseen luokkaan, jota liikeapulaislain määräykset eivät koskisi.