Finnet Finnet

Kun se parasta on ollut, on se yhteistyötä ollut

Herrat Raekallio, Ignatius, Sivén ja Allén kumppaneineen eivät ehkä arvanneet, että heidän vuonna 1921 perustamansa Suomen Puhelinlaitosten Liitto voisi hyvin vielä 100 vuoden jälkeenkin.

Perustajat olivat alusta alkaen aikaansa edellä ja katsoivat menneisyyden sijaan pitkälle tulevaisuuteen. Liiton tarkoituksena oli edistää maan puhelinlaitosten välisiä suhteita sekä pyrkiä aikaansaamaan mahdollisimman suuri yhtenäisyys eri laitosten välisissä ulkonaisissa ja sisäisissä järjestelyissä.

Tutustu tietoiskuihin tai klikkaa seuraavaan aiheeseen!

Arki muuttuu

Suomen Puhelinlaitosten Liitto perustettiin Helsingissä Vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa 23. – 24. huhtikuuta 1921. Perustamiskokouksessa oli edustettuna 36 puhelinlaitosta eri puolilta Suomea.

Perustamisen aikoihin nähtiin tärkeäksi toimintojen yhdenmukaisen tekemisen kehittäminen ja puhelintekniikkaan liittyvien tilastojen keskitetty kerääminen. Yhteydenpito viranomaisiin ja lehdistöön oli heti alusta alkaen tärkeä yhteistoiminnan muoto.

Liiton alkuvuosilla oli suuri merkitys yhteiskuntaan. Puhelujen laatu parani, puhelintekniikkaan liittyvä osaaminen alkoi kehittyä ja alan koulutukseen ja tutkimukseen ryhdyttiin panostamaan.

Tekniikka

Tekniset asiat ovat olleet tärkeitä liitossa alusta lähtien. Liiton alkuaikoina yhteistyön painopiste oli erityisesti puhelinverkon rakentamiseen liittyvän teknisen kehityksen ja verkkojen laadun parantamisessa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Perustajat halusivat myös järjestää puhelinalaa edistäviä kokeita ja näyttelyitä sekä järjestää puhelinalaa käsittäviä kursseja puhelinyhtiöiden ammattitaidon kehittämiseksi.

Finnet-visa

Mikä johti Puhelinlaitosten Liiton perustamiseen vuonna 1921?

Katso vastaus