Finnet Finnet

Liittyminen mobiililiiketoimintaan

Finnet-liitto oli vahvasti mukana perustamassa Radiolinja Oy:tä 1990-luvun taitteessa. Yhtiön matkapuhelintoiminnan mahdollisti LVM:n myöntämät radioluvat. Kilpailu oli Telen kanssa kovaa ja jo vuoden 1991 alussa avattiin Suomeen maailman ensimmäinen GSM-verkko.

Radiolinjan siirtyessä HPY:n omistukseen 1990-luvun lopulla puhelinyhtiöt alkoivat miettiä omaa, uutta mobiililiiketoimintaa. Finnet-liiton jäsenyhtiöt perustivat Suomeen kolme matkaviestinnän yhteistyöyhtiötä: Suomen 2G:n, Suomen 3G:n ja Suomen 3P:n, josta vuotta myöhemmin tuli DNA Finland Oy.

Kannen kuva: Pe3k / Shutterstock.com

Arki

Tämän aikakauden ansiosta yhteistyössä Finnet-liiton, Nokian ja valtiollisen Telen kanssa Suomen osaaminen nousi tietoliikennetoiminnassa ja siihen perustuvassa tutkimus- ja tuotekehityksessä pysyvästi maailmanluokkaan. Toimialan yritykset ovat edelleen erittäin kilpailukykyisiä.

Suomalaisten kuluttajien siirtyminen mobiilipalveluiden pariin tapahtui ennätysvauhdilla, josta seurasi kiinteiden puhelinliittymien nopea vähentyminen ja puhelinyhtiöiden oli löydettävä uutta ansaintaa perinteisten puhelinpalveluiden tilalle.

Kuva: Jeppe Gustafsson / Shutterstock.com

Tekniikka

Kun Radiolinja siirtyi HPY:lle, Finnet-liittoon kuuluvat puhelinyhtiöt perustivat vuonna 1999 kolme matkaviestinnän yhteistyöyhtiötä: Suomen 2G:n, Suomen 3G:n ja Suomen 3P:n, joista vuotta myöhemmin tuli DNA Finland Oy.

Alkuvaiheessa DNA:n omistajina oli noin 40 suomalaista puhelinyhtiötä. DNA:lle myönnettiin valtakunnallinen 3G-lupa vuonna 1999 ja seuraavana vuonna GSM-matkaviestinverkon toimilupa. Helmikuussa 2001 lanseerattiin DNA-brändi, avattiin verkko ja alettiin myydä DNA-liittymiä.

Vuonna 2002 puhelinyhtiöt aloittivat toimenpiteet Finnet Oy:n perustamiseksi. Tarkoitus oli koota kaikki yhteiset yritykset Finnet Oy:n alle, jossa DNA huolehtisi matkaviestinnästä ja FinnetCom yritysten tietoliikennetarpeista. Toimintansa Finnet Oy aloitti vuonna 2003.

Finnet-visa

Mikä matkapuhelinoperaattori syntyi Finnet-liiton jäsenyhtiöiden perustamana?

Katso vastaus