Finnet Finnet

Pulan jälkeen vireä rakennuskausi

Sotavuodet ja niitä seuranneet taloudellisesti vaikeat ajat aiheuttivat miltei täydellisen pysähdyksen puhelinlaitosten kehityksessä. Pula alkoi kuitenkin helpottaa vuoden 1948 tienoilla, jolloin siirryttiin odotettuun, vireään rakennuskauteen.

Aina 1950-luvulle asti puheluja välittivät keskusneidit, jotka pöytänsä ääressä yhdistivät puhelut oikeaan osoitteeseen. Lisääntyvät puhelumäärät vaikuttivat kuitenkin automaation tarpeeseen ja siirryttiin käsivälitteisistä puhelinkeskuksista automaattikeskuksiin.

1950-luvulla liiton uudessa toimintaohjelmassa toimintatavoitteet jaettiin selvästi eri toimintasektoreihin. Liitto antoi teknistä ja lainopillista neuvontaa ja harjoitti laajennettua taloudellista neuvonta- ja avustustoimintaa. Liitto hoiti myös joidenkin puhelinlaitosten kirjanpitoa.

Tutustu tietoiskuihin tai klikkaa seuraavaan aiheeseen!

 

Arki

Perinteisten työtehtävien korvaus automaation avulla johti voimakkaaseen rationalisointikehitykseen.

ATK-järjestelmiä otettiin käyttöön ja monia manuaalitehtäviä automatisoitiin myös tietojenkäsittelyn alueella. Samaan aikaan ajoittui myös koko maan puhelinverkon kehittäminen, kun alettiin siirtyä kupariavojohdoista ilma- ja maakaapeleihin.

Automatisointi mahdollisti sen, että tilaajat saattoivat itse puhelimen numerolevystä valita numeron, johon soittaa tarvitsematta puhelinvaihdetta.

Tekniikka

1950-luvulla oli käynnissä vilkas automatisointi. Ensimmäinen liiton suunnitelman mukaan rakennettu automaattikeskus valmistui Lopen Sajaniemeen vuonna 1950.

Automatisaation aikaan synnytettiin myös kokonaan uusi osaamisalue – tietoliikennetekniikka. Se sisälsi ajatuksia ja ratkaisuja verkkojen käyttämisestä tietoliikenteeseen, tosin aluksi perinteisen puhelintekniikan keinoin.

 
  • Tiesitkö?

    Vuonna 1958 liiton nimi muuttui Suomen Puhelinlaitosten Liitosta Puhelinlaitosten Liitoksi.
  • Entäpä tämän?

    Automatisointi mahdollisti sen, että tilaajat saattoivat itse puhelimen numerolevystä valita numeron, johon soittaa tarvitsematta puhelinvaihdetta.

Finnet-visa

Mikä uusi osaamisalue syntyi automatisaation aikana?

Katso vastaus