Finnet Finnet

telekilpailu avattiin ensimmäisenä maailmassa

Suomi oli maailman ensimmäisiä maita, jossa teletoimintaa harjoitettiin avoimessa markkinataloudessa. Tärkein syy tähän oli telekilpailun avaaminen 80-luvulla ensimmäisenä maana koko maailmassa. Kilpailun avaamisen johdosta syntyi yhteisesti omistettuja yhtiöitä, jotka toimivat vapautetuilla markkinoilla mm. kauko- ja ulkomaan puhelinliikenteessä ja matkapuhelintoiminnassa.

Erityisen voimakkaasti markkinoiden avautuminen kiihdytti Suomen matkapuhelinmarkkinoiden syntymistä ja kehittymistä yhdeksi maailman edistyksellisimmistä markkinoista. Finnetin ja sen jäsenyhtiöiden rooli oli todella tärkeä, kun koko Suomen kattavat matkapuhelinverkot rakennettiin 1990-luvun alkuvuosina.

Arki

Kaukopuhelukilpailu aloitettiin 1.1.1994

Finnet-ryhmä vaikutti merkittävästi kotimaan kaukopuhelu- ja ulkomaan puhelinliikenteen monopolin purkamiseen. Vuoden 1993 lopulla puhelinyhtiöt kautta Suomen tekivät 109-sopimuksia talkoovoimin. Finnet International aloitti ulkomaanpuheluiden välittämisen heinäkuun alussa 1994.

Jo parissa vuodessa Finnet-ryhmän 109-kaukopuhelupalvelun markkinaosuus oli yli 80 % ja 999-ulkomaan puhelupalvelun osuus yli 40 %.

Tekniikka

1980-luvulla siirryttiin analogisesta tekniikasta digitaaliaikaan, kun digitaalisten keskusten suunnittelu aloitettiin. Digitalisointi eteni keskus keskukselta yhtiöiden taloudellisen tilanteen sanelemalla aikataululla. Esimerkiksi Finnet-liiton jäsenyhtiön Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n toimialue oli kokonaisuudessaan digitalisoitu vuonna 1993, jolloin se oli sekä liittymämäärältään että pinta-alaltaan Suomen suurin kokonaan digitalisoitu puhelinyhtiö.

Vuosikymmenen lopulla Finnet-liiton jäsenyhtiöt olivat eturintamassa lanseeraamassa internetin peruspalveluita, kuten sähköpostipalvelut, www-sivut ja niihin liittyvät tietoturvapalvelut. Samoihin aikoihin markkinoille syntyi myös uusia toimijoita, jotka pystyivät tarjoamaan samoja palveluita ilman raskaita verkkoinvestointeja. Kilpailun ansiosta puhelinyhtiöistä alkoi kehittyä internet-palveluyhtiöitä.

Finnet-visa

Minä vuonna GSM-matkapuhelinverkko avattiin kaupallisen käyttöön?

Katso vastaus