Finnet Finnet

Puhelinlaitosten Liiton jäsenyhtiöiden datatariffit putoavat puoleen

Uusi teletoimintalaki tuli voimaan 1.5.1987. Keväällä 1987 liikenneministeriö ilmoitti toimilupien hakemisesta, johon käytettiin perusteluna juuri aikaansaatua teleasetusta. Toimilupa piti hakea niin yleiseen kuin erillisverkossakin harjoitettavaan teletoimintaan. Liitossa asiaa tulkittiin niin, että puhelinlaitosten toimilupa kattaisi vain puhelinliikenteen hoidon ja että muuta televiestintää varten tarvittaisiin lisätoimilupa.

Puhelinlaitosten Liiton näkemyksen mukaan kovana kantona kaskessa oli vuonna 1985 perustettu Oy Datatie Ab, joka toimi uranuurtajana niin datasiirron kilpailun vapauttamisessa kuin tietoliikenteeseen kuuluvien innovaatioiden tuomisessa markkinoille. Datatien perustamisesta oli välittömänä seurauksena, että Puhelinlaitosten Liiton jäsenyhtiöiden datatariffit putosivat puoleen aikaisemmasta.