Finnet Finnet

Liiton säännöt perusteellisesti uusiksi

Vuosina 1949–1950 liiton säännöt uudistettiin perusteellisesti. Silloin päätettiin liiton kunniajäsenyyden perusteista ja vuosimaksussa otettiin käyttöön aleneva skaala. Jos tilaajamäärä ylitti 2 000, sai alennusta kymmenen prosenttia. Yli 60 000 tilaajan osalta alennus oli 50 prosenttia.

Liittokokouksen ohella uudeksi päättäväksi elimeksi tuli valtuuskunta. Sen tehtävänä oli paitsi valvoa ja ohjata liiton toimintaa, myös valita hallitukseen neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä.