Finnet Finnet

Liiton jäsenmäärän kehitys

Suomen ensimmäinen puhelinyhtiö perustettiin vuonna 1882 Helsingissä. Puhelintoiminta laajeni nopeasti muihin kaupunkeihin ja maakuntiin. Suomeen oli toiseen maailmansotaan mennessä perustettu yhteensä 815 paikallista puhelinyhtiötä. Kaikki tosin eivät olleet liiton jäseniä.

1970-luvulle tultaessa oli puhelinyhtiöiden määrä vähentynyt nopeasti johtuen mm. verkkojen rakentamisen suurista taloudellisista panostuksista sekä tekniikan kehittymisen vaatimuksista, jolloin moni pieni puhelinyhtiö sulautui suurempaan.

1990-luvulla yhtiöiden omistusmuotoja muutettiin yhdistyksistä osuuskunniksi ja osakeyhtiöiksi. Tästä seurasi se, että osakkeilla ja osuustodistuksilla alettiin käydä kauppaa ja monet yhtiöt sekä ammattisijoittajat alkoivat hankkia omistusosuuksia muista yhtiöistä pyrkien joko liiketoimintojen yhdistämiseen tai pikavoittoihin. Vuonna 1998 Finnet-liittoon kuului 46 jäsentä.

Vuoden 2000 aikoihin Helsingin Puhelin erosi Finnet-liitosta ja vei mennessään muitakin suurempia yhtiöitä sekä yhteisesti omistettuja yrityksiä. Jäljelle jääneet Finnet-yhtiöt tiivistivät yhteistyötään ja päättivät vuonna 2003 perustaa pitkään suunnitteilla olleen Finnet-konsernin, Finnet Oy:n. Uuteen konserniin fuusioitiin yritykset Kaukoverkko Ysi Oy, Suomen 2G Oy, Suomen 3G Oy, DNA Finland Oy sekä joitakin muita yhtiöitä.

Vuonna 2005 Finnetin kahtiajako voimistui jälleen. Suuremmat jäsenyhtiöt halusivat fuusioitua Finnet Oy:n kanssa. Pienemmille yhtiöille tärkeintä oli säilyä itsenäisinä ja paikallisina yrityksinä. Tilanne kulminoitui vuonna 2007, kun viisi suurempaa yhtiötä jätti Finnet-liiton ja yhdisti liiketoimintonsa Finnet Oy:hyn. Koska sekaannuksia ei haluttu Finnet-liiton ja Finnet Oy:n välillä, Finnet Oy:n nimi muutettiin DNA:ksi. Vuoden 2007 lopussa Finnet-liittoon kuului 28 jäsentä.

2010-luvulla Elisan onnistui vielä hankkimaan omistukseensa joitakin yhtiöitä. Finnet-liiton juhlavuonna 2021 lopussa Finnet-liittoon kuului 19 jäsenyhtiötä.

Vaikka Finnet-liiton jäsenmäärä onkin sen historian aikana kutistunut monista eri syistä, niin ryhmään kuuluminen on palvellut jäsenyhtiöitä monin tavoin jo sata vuotta sitten yhteisesti asetetuissa teemoissa, ja ne kantavat vielä pitkälle tällä vuosisadalla.