Finnet Finnet

Suomenkielinen sanasto tarkastukseen

Lehtori Böök huomautti, että puhelinkeskusten suomenkielistä sanastoa olisi syytä tarkistaa ja esimerkiksi sanat sentraali ja ylösotettu tulisi vaihtaa suomenkielisiksi sanoiksi. Hän oli asian tiimoilta yhteydessä Kotikielen Seuraan, josta suositeltiin vaihtamaan sentraali keskiöksi ja ulkolinja kaukojohdoksi.